Garanti Şartları

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı dağıtıcı firma tarafından garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerek montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup aıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılması isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirimesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
 
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı kapsamı dışındadır.
7- Tüketici şikayet ve itirazı konusundaki başvuruları tüketici hakem heyetine yapabilir.
 
 
 
 

Garanti Kapsamına Girmeyen Haller

1- Pil Ömrü

2- Normal aşınma, yıpranma ve eskime (Örneğin çizilmiş cam, deri, plastik, dokuma velcro gibi metal olmayan kayış ve zincirlerin renk ve/veya malzemesinden değişiklik meydana gelmesi, kaplamanın dökülmesi)

3- Anormal/kötü kullanım, dikkatsizlik, ihmal kaza (vurmalar, çökmeler, çarpmalar, camın kırılması, vs.) sonucu saatin herhangi bir yerinde hasar meydana gelmesi veya kullanma talimatlarına uyulmaması sonucunda meydana gelen hasarlar.

4- Saatin, yetkili olmayan kişilerce açılması (pil değiştirme, bakım veya onarım için)

 

Uyarılar :

1- Saatinizi aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

2- Saatiniz normal bir kullanım için tasarlandığından düşürmemeye özen gösteriniz.

3- Saatinizi asla çözücülük özelliği olan (alkol, gaz, asit, vb.) sıvı maddeler ve diğer kimyasal etkiyi haiz maddelerle temas ettirmeyiniz.

4- Saatiniz su geçirmez özelliğe sahiptir ancak deri kayışlı modellerde kayış su altında kaldığı sürece yıpranacağından yüzerken ya da su içerisinde kullanmayınız.

 
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğünün belirlediği kullanım ömrü 5 yıldır.